Muốn cơ thể cường tráng

      Comments Off on Muốn cơ thể cường tráng

Ngày nay có rất nhiều loại sách dạy về tập thể dục làm sao cho được thẩm mỹ, cũng có nhiều người áp dụng phương pháp khác nhau, ở mỗi nước có những phương pháp khác nhau, nhất là phương pháp của Pháp và của Mỹ.

Đàn ông tập gym

Ngày nay ở Hoa Kỳ có nguyên tắc tập thể dục gọi là phương pháp và nguyên tắc “Super Set” nguyên tắc này do bác sĩ Pierre Madeul (Pháp) phổ biến và nguyên tắc Multi Poundade System do Marcel Rount (năm 1936) và có cả nguyên tắc Flushing. Tuy nhiên, đây chỉ là nguyên tắc mà thôi, các bạn bận nhiều việc thì nên năng tập vào buổi sáng với cách thức này thì giản tiện:

Dounlage System, là lôi hứng tạ. Nguyên tắc tập luyện: dùng một tạ có hai đầu và cây ngang, vừa sức, tập mỗi ngày và mỗi lần đưa lên đem xuống tối thiểu 15 lần, và tùy theo cho lên sức nặng vừa với sự luyện tập theo sức chịu đựng của thân thể.bạn có thể dùng một sức lượng 50kg lúc đầu và lên 70 hay 100kg và sau đó thuần thục bạn lại bớt đi từ 80 đến 90kg. Lôi này là luyện tập để có một sức mạnh tương đôi.

Nó có nhiều cách thức tập luyện, nhưng không có gì mới lạ cho người hiểu biết sự tập thể dục và cũng có thể do sáng kiến của bạn.

CÁCH LUYỆN “CONGEDTION”

Cách luyện này làm cho dồn máu trong thân thể, bạn có thể luyện dồn máu vào một bắp thịt hay phân nửa thân thể bạn một cách dễ dàng. Khi tập thì tập riêng từng bộ phận của cơ thể, đại khái như tập cho một cánh tay được mạnh, một bắp chân được rắn chắc, hay thân hình thêm mạnh khỏe thì tùy theo từng động tác của tay, chân hay cơ thể thường thường.

Bạn muôn như vậy thì bạn chỉ cần nắm một sức mạnh lên tay đó hay sự chịu đựng sức mạnh bên chân đó.

  • CRAMPING: Là lối tập chịu đựng một sức nặng quá mức nó chỉ diễn ra trong một lúc ngắn ngủi để cho toàn thân…?
  • Pumping: Lối luyện tập này làm những động tác thật mau, với sức nặng tuyệt đối để trở thành một lực sĩ và làm cho đôi tay và bộ ngực to.
  • Rebound Method: Lôi tập này là chuyển động thân thể để đưa động tác một quả tạ lên mau và đem xuống thật mau. Người luyện cách này phải cô gắng đem sức nặng lên và như vậy có tính cách làm cho bộ ngực lớn.
  • Flushing: Lối tập này cũng có tính cách dồn máu vào một bắp thịt nào đó khi làm xong những động tác thường thức làm cá nhân cho phía bên đó chịu được sức mạnh.

Còn những động tác Super Set, One and half Method, có tính cách tiếp nối theo nguyên tắc (Gramping) ở những nơi tập thể dục đều có dạy rõ những nguyên tắc trên, ở đây chỉ viết đại khái về mục thể dục mà thôi.