Cái ốm

      Comments Off on Cái ốm

Cái ốm đúng là chỉ hứa chay
Lần trước chị đây đã bảo mày
Khi chưa xong việc không được ốm
Hứa rồi chẳng nhớ thế mới hay !
Chị biết phải đâu lỗi tại mày
Cái tuổi đuổi dần ..Xuân vụt bay
Hai lần sinh hạ ..hai lần mổ
Thiếu máu gầy hao theo tháng ngày ..!
Hai vai nặng gánh nỗi đắng cay
Cố sức lo toan bước từng ngày
chắt chiu mưa nắng đâu quản ngại
Vắt kiệt sức mình ..bỗng trắng tay !
Tuổi xuân sức khỏe giờ thế này
Làm sao lo trọn cho con đây
Ốm ơi ..! Chờ nhé xong việc đã
Rồi hãy đến thăm …nghỉ mấy ngày !